Yue Liao

 • Research Direction:
  visual reasoning
  semantic segmentation
 • liaoyue.ai@gmail.com

Tianrui Hui

 • Research Direction:
  semantic segmentation
  visual reasoning
 • huitianrui@iie.ac.cn

Chen Gao

 • Research Direction:
  Embodied AI,
  Vision and Language,
  Content Generation
 • gaochen.ai@gmail.com

Jinyu Chen

 • Research Direction:
  object tracking
 • chenjinyu@buaa.edu.cn

Zitian Wang

 • Research Direction:
  object tracking
 • 15061112@buaa.edu.cn

Wentao Jiang

 • Research Direction:
  object tracking
 • jiangwentao@buaa.edu.cn

Zongheng Tang

 • Research Direction:
  object tracking
 • tzhhhh123@buaa.edu.cn

Yulu Gao

 • Research Direction:
  object tracking
 • gyl97@buaa.edu.cn

Zihan Ding

 • Research Direction:
  object tracking
 • 18241041@buaa.edu.cn

Yi Liu

 • Research Direction:
  object tracking
 • 18373214@buaa.edu.cn

Penghui Du

 • Research Direction:
  object tracking
 • dupenghui@buaa.edu.cn