Tianyu Yu

 • Intern
 • Research Direction:
  Visual reasoning
  Knowledge retrieval
 • yirany@buaa.edu.cn

Jiayuan Li

 • Intern
 • Research Direction:
  referring image segmentation
 • ljy177511@buaa.edu.cn

Zhaokai Wang

 • Intern
 • Research Direction:
  visual reasoning segmentation
 • wzk1015@buaa.edu.cn

Chenwei Wei

 • Intern
 • Research Direction:
  Computer Vision
 • 18374189@buaa.edu.cn

Zeyu Dong

 • Intern
 • Research Direction:
  object detection
 • dongzy2000@buaa.edu.cn

Haolin Wang

 • Intern
 • Research Direction:
  visual reasoning
 • whl1234@buaa.edu.cn

Leyan Zhu

 • Intern
 • Research Direction:
  Computer Vision
 • 18231051@buaa.edu.cn

Shenshen Luan

 • Intern
 • Research Direction:
  Visual-language navigation
 • luanshenshen@buaa.edu.cn

Wentao Xie

 • Intern
 • Research Direction:
  Semantic segmentation
  Visual relation detection
 • wynter_xie@outlook.com

Zihan Ding

 • Intern
 • Research Direction:
  Embodied AI
 • dzh19990407@buaa.edu.cn

Luting Wang

 • Intern
 • Research Direction:
  Embodied AI
 • wangluting@buaa.edu.cn